BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ

Được cập nhật đến ngày 23/02/2024

 

Nhóm 1

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Nguyên liệu kem sâm vitamin 2.700.000 đ – 2.100.000 đ 2.100.000 đ – 1.500.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu kem nhung baby 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu kem sâm nhung 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu kem bạch ngọc 3.420.000 đ – 2.660.000 đ 2.660.000 đ – 1.900.000 đ Liên hệ báo giá

 

Nhóm 2

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Chiết xuất hoàng liên 1.215.000 đ – 945.000 đ 945.000 đ – 675.000 đ Liên hệ báo giá
2 Chiết xuất phổ mộc nhĩ 4.050.000 đ – 3.150.000 đ 3.150.000 đ – 2.250.000 đ Liên hệ báo giá
3 Chiết xuất men vi sinh 4.050.000 đ – 3.150.000 đ 3.150.000 đ – 2.250.000 đ Liên hệ báo giá
4 Chiết xuất sâm hà bắc 540.000 đ – 420.000 đ 420.000 đ – 300.000 đ Liên hệ báo giá
5 Chiết xuất men câu kỷ tử 900.000 đ – 700.000 đ 700.000 đ – 500.000 đ Liên hệ báo giá
6 Chiết xuất cam thảo 5.400.000 đ – 4.200.000 đ 4.200.000 đ – 3.000.000 đ Liên hệ báo giá
7 Chiết xuất mẫu đơn 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
8 Chiết xuất hạnh nhân 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
9 Chiết xuất hoa đào 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
10 Chiết xuất nám tàn

nhang phan trí

765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
11 Chiết xuất mụn phan trí 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
12 Chiết xuất rỗ phan trí 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
13 Chiết xuất dày da phan trí 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ Liên hệ báo giá
14 Chiết xuất tổng hợp phan trí 765.000 đ – 595.000 đ 595.000 đ – 425.000 đ

 

Nhóm 3

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Nguyên liệu cao mụn đen đặc 1.485.000 đ – 1.155.000 đ 1.155.000 đ – 825.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu cao mụn đen lỏng 1.980.000 đ – 1.540.000 đ 1.540.000 đ – 1.100.000 đ Liên hệ báo giá
3 Cao mụn trong 1.350.000 đ – 1.050.000 đ 1.050.000 đ – 750.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu gel mụn 900.000 đ – 700.000 đ 700.000 đ – 500.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu serum mụn 1.350.000 đ – 1.050.000 đ 1.050.000 đ – 750.000 đ Liên hệ báo giá
6 Nguyên liệu chấm mụn 1.215.000 đ – 945.000 đ 945.000 đ – 675.000 đ Liên hệ báo giá

 

Nhóm 4

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Nguyên liệu cao nám 3.420.000 đ – 2.660.000 đ 2.660.000 đ – 1.900.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu cao tổng hợp 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu kem tái tạo 1.485.000 đ – 1.155.000 đ 1.155.000 đ – 825.000 đ Liên hệ báo giá
4 nguyên liệu gel ủ tổng hợp 3.240.000 đ – 2.520.000 đ 2.520.000 đ – 1.800.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu gel ủ nám 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá

 

Nhóm 5

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Chiết xuất đông trùng sơn 270.000  đ – 210.000  đ 210.000  đ – 150.000  đ Liên hệ báo giá
2 Chiết xuất mật hoa rừng 270.000  đ – 210.000  đ 210.000  đ – 150.000  đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 6

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Nguyên liệu kem chống nắng 900.000 đ – 700.000 đ 700.000 đ – 500.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu kem dưỡng trắng 1.620.000 đ – 1.260.000 đ 1.260.000 đ – 900.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu kem ức chế sắc tố 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu kem nám nhài 2.700.000 đ – 2.100.000 đ 2.100.000 đ – 1.500.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu kem nám bạch quả 2.700.000 đ – 2.100.000 đ 2.100.000 đ – 1.500.000 đ Liên hệ báo giá
6 Nguyên liệu kem phục hồi 720.000 đ – 560.000 đ 560.000 đ – 400.000 đ Liên hệ báo giá
7 Nguyên liệu cao sẹo vàng 1.800.000 đ – 1.400.000 đ 1.400.000 đ – 1.000.000 đ Liên hệ báo giá
8 Nguyên liệu cao phục hồi 900.000 đ – 700.000 đ 700.000 đ – 500.000 đ Liên hệ báo giá
9 Nguyên liệu cao sẹo trong 1.620.000 đ – 1.260.000 đ 1.260.000 đ – 900.000 đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 7

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10 – 50 kg

51 – 100kg

>100kg

1 Nguyên liệu serum H.A 540.000 đ – 420.000 đ 420.000 đ – 300.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu serum B3 450.000 đ – 350.000 đ 350.000 đ – 250.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu serum B5 855.000 đ – 665.000 đ 665.000 đ – 475.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu serum B8 855.000 đ – 665.000 đ 665.000 đ – 475.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu serum tế bào gốc 3.600.000 đ – 2.800.000 đ 2.800.000 đ – 2.000.000 đ Liên hệ báo giá
6 Nguyên liệu serum phục hồi 720.000 đ – 560.000 đ 560.000 đ – 400.000 đ Liên hệ báo giá
7 Tinh chất hai tầng 1.485.000 đ – 1.155.000 đ 1.155.000 đ – 825.000 đ Liên hệ báo giá
8 Nguyên liệu serum căng bóng 1.080.000 đ – 840.000 đ 840.000 đ – 600.000 đ Liên hệ báo giá
9 Nguyên liệu gel tế bào gốc 2.520.000 đ – 1.960.000 đ 1.960.000 đ – 1.400.000 đ Liên hệ báo giá
10 Tinh chất tầm xuân 2.520.000 đ – 1.960.000 đ 1.960.000 đ – 1.400.000 đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 8

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10-50 kg

51-100 kg

>100 kg

1 Nguyên liệu kem body hoa hồng 261.000 đ – 203.000 đ 203.000 đ – 145.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu kem body cốt thái 261.000 đ – 203.000 đ 203.000 đ – 145.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu kem body kháng nước 202.500 đ – 157.500 đ 157.500 đ – 112.500 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu kem body phân tử nước 180.000 đ – 140.000 đ 140.000 đ – 100.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu sữa rửa mặt thuần chay 135.000 đ – 105.000 đ 105.000 đ – 75.000 đ Liên hệ báo giá
6 Nguyên liệu gel rửa mặt 180.000 đ – 140.000 đ 140.000 đ – 100.000 đ Liên hệ báo giá
7 Nguyên liệu sữa rửa mặt 189.000 đ – 147.000 đ 147.000 đ – 105.000 đ Liên hệ báo giá
8 Nguyên liệu nước tẩy trang 225.000 đ – 175.000 đ 175.000 đ – 125.000 đ Liên hệ báo giá
9 Nguyên liệu gel mặt nạ 225.000 đ – 175.000 đ 175.000 đ – 125.000 đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 9

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10-50 kg

51-100 kg

>100 kg

1 Nguyên liệu serum dài mi 2.250.000 đ – 1.750.000 đ 1.750.000 đ – 1.250.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu tinh chất xịt tóc 2.375.000 đ – 1.750.000 đ 1.750.000 đ – 1.250.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu tinh chất bưởi xịt tóc 2.375.000 đ – 1.750.000 đ 1.750.000 đ – 1.250.000 đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 10

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10-50 kg

51-100 kg

>100 kg

1 Nguyên liệu kem ủ tóc 450.000 đ – 350.000 đ 350.000 đ – 250.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu tinh chất dưỡng tóc 450.000 đ – 350.000 đ 350.000 đ – 250.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu dầu gội đầu 315.000 đ – 245.000 đ 245.000 đ – 175.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu dầu xả 315.000 đ – 245.000 đ 245.000 đ – 175.000 đ Liên hệ báo giá
5 Nguyên liệu thuốc nhuộm tóc 900.000 đ – 700.000 đ 700.000 đ – 500.000 đ Liên hệ báo giá
6 Nguyên liệu gel lột mụn 315.000 đ – 245.000 đ 245.000 đ – 175.000 đ Liên hệ báo giá

 

 

Nhóm 11

STT

TÊN NGUYÊN LIỆU

10-50 kg

51-100 kg

>100 kg

1 Nguyên liệu peel nước đen 2.700.000 đ – 2.100.000 đ 2.100.000 đ – 1.500.000 đ Liên hệ báo giá
2 Nguyên liệu peel tổng hợp 2.250.000 đ – 1.750.000 đ 1.750.000 đ – 1.250.000 đ Liên hệ báo giá
3 Nguyên liệu peel nước vàng 1.260.000 đ – 980.000 đ 980.000 đ – 700.000 đ Liên hệ báo giá
4 Nguyên liệu peel nước xanh 1.260.000 đ – 980.000 đ 980.000 đ – 700.000 đ Liên hệ báo giá